Sunday, 09/05/2021 - 20:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Kim Sơn

HỘI THI GIÁO VIÊN NUÔI DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ công văn số 351/PGDĐT- GDMN ngày 9 tháng 9 năm 2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020;

Thực hiện thông tư 49/2011/TT-BGDDTT ngày 26 tháng 10 năm 2011 về Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.

Thực hiện kế hoạch số 198/KH-MN, ngày 20 tháng 9 năm 2019 của trường Mầm non Kim Sơn về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và kế hoạch ban hành chương trình GDMN của nhà trường năm học 2019 - 2020;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, trường mầm non Kim Sơn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 - 2020:

Mỗi giáo viên dự thi phải tham gia hai phần thi:

- Phần một: Thi bài thi Kiểm tra năng lực (Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ em hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục mầm non )

- Phần hai: Thi thực hành tổ chức một hoạt động học tại lớp.

Thời gian tổ chức Hội thi : Ngày 09 tháng 01 năm 2020.

Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT Hội thi đã thành công tốt đẹp và đạt kết quả cao.