Sunday, 09/05/2021 - 21:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Kim Sơn

Trường Mầm non Kim Sơn thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới corona gây ra 

Thực hiện công văn số 07/KH-PGD$ĐT ngày 04/02/2020  Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới corona gây ra của ngành GD$ĐT huyện Định Hóa. Trường Mầm non Kim Sơn thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới corona gây ra 

Thực hiện công văn số 07/KH-PGD$ĐT ngày 04/02/2020  Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới corona gây ra của ngành GD$ĐT huyện Định Hóa. Trường Mầm non Kim Sơn thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới corona gây ra